Category Archives: Hu

Alapoktatás roma felnőttek számára

^659DBFF17681CBB3000D86C02D15970507E5474F70E6524F14^pimgpsh_fullsize_distr

Két tankönyv kiadásával szeretnénk segíteni a roma felnőttoktatásban dolgozó pedagógusok munkáját. Az alapoktatás, mint az írás és olvasás, az alapvető matematikai és digitális kompetenciák nélkülözhetetlenné váltak a mai társadalomban való aktív részvételhez. Felnőttoktatással foglalkozó szakemberek, valamint roma felnőttekkel végzett interjúk alapján alkottunk meg két olyan tanári segédanyagot, amely írányt mutathat az oktatók számára a roma felnőttek illetve családok oktatása terén.

A tanári segédanyagok létrehozásában segítségünkre szolgáltak azon szakemberek véleménye, folyamatos visszajelzése, akik jártasak a roma felnőttek és családok oktatása terén. Még 2018 májusában került megrendezésre a segédanyagok bemutatása, valamint egy műhelymunka, ahol a résztvevők elmondhatták véleményüket, javaslataikat és további ötleteik bekerülhettek a készülő anyagokba. Az egyik oktatói segédanyag a roma felnőttek alapfokú oktatásának megvalósításához járul hozzá, míg a másik egy eszköztár a roma felnőttek családi oktatásához.

A segédanyagok a következő tematikájú tanegységeket foglalják magukba:
• alapvető írás és olvasási készség fejlesztése: segítséget nyújt az oktatónak abban, hogy hogyan építse fel ezt a tanegységet, miként tanítsa az ábécét valamint hogyan gyakorolják az összeolvasást és fejleszék a szövegértést;
• matematikai kompetenciák fejlesztése: támpontokat ad az oktató számára a résztvevők számfogalmának kialakításához és fejlesztéséhez, valamint alapvető matematikai műveletek elsajátításához;
• digitális kompetenciák fejlesztése: okostelefonok és számítógépek használatát sajátíthatják el a résztvevők.

A tanári segédadanyagok elérhetők lesznek 2018. szeptemberétől a következő honlapon: www.project-bera.eu

Advertisements

Itt a farsang!

Az év legvidámabb szakaszában, a délutáni tanodába járó, marosszentgyörgyi és csejdi gyerekekkel együtt ünnepeltük a farsangot. Jelmezbe öltöztünk és úgy mulattuk át egy délutánt. A gyerekek kivételes napi programot élvezhettek: ebéd után indult is a móka.

Continue reading Itt a farsang!

Marosszentgyörgyön és Csejden is eljött az angyal a délutáni tanoda diákjaihoz!

A tél beköszönte óta mind a tanítók, mind pedig a gyerekek napjai csak a várakozásról szóltak. A gyerekek elhalmozták a körülöttük levőket jó cselekedeteikkel, karácsonyi énekeikkel, verseikkel és karácsonyi jókívánságokat mondtak tanítóiknak és szüleiknek. Bizonyára tudták, hogy az égben minden jótett számon van tartva.

Continue reading Marosszentgyörgyön és Csejden is eljött az angyal a délutáni tanoda diákjaihoz!

Tankönyv roma felnőttoktatásban dolgozóknak

Két tankönyv kiadásával szeretné segíteni a roma felnőttoktatásban dolgozó pedagógusok munkáját az a pályázat, melyhez hat ország (Ausztria, Olaszország, Portugália, Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Románia) Caritas-szervezeteinek roma közösségekkel dolgozó képviselői csatlakoztak. A BERA (Basic Education for Roma Adults) projekt Romániában egyedinek mondható kezdeményezés, hiszen országunkban eddig nem született olyan tankönyv, amely a roma felnőttek oktatását célozná meg. Continue reading Tankönyv roma felnőttoktatásban dolgozóknak

Indul a délutáni tanoda Marosszentgyörgyön

Marosszentgyörgyön október 4-én tartották a délutáni tanoda évnyitó ünnepségét. A tanoda célja a marosszentgyörgyi és csejdi gyerekek támogatása az iskolai tanulmányaikat kiegészítő és eredményeiket korrigáló képességfejlesztő gyakorlatok által. A programban több mint 40 iskola előkészítős és első osztályos gyerek vesz részt, ahol a játékos tanulás mellett ebédet is kapnak.

Continue reading Indul a délutáni tanoda Marosszentgyörgyön